พลังงานทดแทน ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการอัน้นื่องมาจากพระราชดำริ 05 พฤษภาคม 2565   124   สุรพล แย้มปิ๋ว การผลิตไฟฟ้า

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537