ข่าวสาร เปิดภาพจากดาวเทียม..พบพื้นที่ออบหลวง-แม่โถไฟกำลังลุกลามหนัก..!! 07 มีนาคม 2567   5   ธนิดา สุกใส #GISTDA #อว #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #PM2POINT5 #ไฟป่า #ไฟป่าหมอกควัน2567 #ป่าอนุรักษ์ #เชียงใหม่

  • จากสถานการณ์ไฟป่าที่มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ ออบหลวง เชื่อมต่อดอย
    อินทนนท์ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พบว่ากำลังเกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนักและขยายพื้นที่ออกเป็นบริเวณกว้าง ล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากภาพดาวเทียม Landsat-9 ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.49 น. แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้บริเวณรอยต่อ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่เผาไหม้แล้ว 33,000 ไร่ โดยเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติออบหลวงที่เปลวไฟกำลังลุกลามอย่างหนักในช่วงเวลานี้และยังควบคุมเพลิงไม่ได้ กินพื้นที่ไปแล้วกว่า 600 ไร่เป็นระยะทางยาวประมาณ
    5.5 กิโลเมตร ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่ายังคงมาจากการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการเผาพื้นที่เกษตรก่อนเตรียมการเพาะปลูก และการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนข้อมูลโดย : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :GISTDA  (20/2/2567)

เปิดภาพจากดาวเทียม..พบพื้นที่ออบหลวง-แม่โถไฟกำลังลุกลามหนัก..!! | GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537