ความร้อน แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทน 2564 15 มีนาคม 2566   30   ธัญวรัตน์ ศรีทร แผนที่ การใช้พลังงาน ความร้อน ทดแทน


ดาวน์โหลดเอกสาร

A4_Heat Consumption Energy_All.pdf ขนาด: 15.237 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 4

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537