ผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แผนที่ศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย (2566) 31 ตุลาคม 2566   873   พัชรินทร์ ใจเสงี่ยม พลังงานลม ศักยภาพพลังงานลม แผนที่พลังงาน ฐานข้อมูลศักยภาพ

             พพ.  ได้ปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย  โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังจำนวน 15 ปี (ค.ศ. 2006 – 2022)  พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยในการประมวลผลเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมให้สอดคล้องในภูมิภาคหรือพื้นที่ที่มีความต้องการไฟฟ้าและเปิดรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่นั้น ๆ  รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน การนำไปใช้งานด้านต่าง ๆ อยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย ที่เผยแพร่ในศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (KC) 


โปรแกรมฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย
  
ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้
            1. ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ xp ขึ้นไป
            2. หน่วยความจำ 4 GBytes
            3. เนื้อที่ 4 GBytes
            4. ติดตั้ง dotnetframework 4.8 

  คลิกที่ชื่อเเพื่อดูข้อมูลโครงการ
          - ฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย  ฟล์ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่  
          - รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาทบทวนศักยภาพและปรับปรุงแผนที่พลังงานลมของประเทศไทย

       สำหรับภาพแผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร และ 150 เมตร ที่มีความละเอียดสูง (A1)  และข้อมูล (Excel) ระดับตำบล ที่ระดับความสูง 90 เมตร และ 150 เมตร  ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่างนี้


หมายเหตุ : โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว

                    - โครงการจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฐานข้อมูลระดับตำบล ที่ความสูง 90 เมตร.xlsx ขนาด: 1.192 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ฐานข้อมูลระดับตำบล ที่ความสูง 150 เมตร.xlsx ขนาด: 1.189 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

วิธีการใช้งานฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานลมสำหรับประเทศไทย.pdf ขนาด: 0.606 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

แผนที่ศักยภาพพลังงานลม_90.pdf ขนาด: 87.985 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

แผนที่ศักยภาพพลังงานลม150.pdf ขนาด: 88.062 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ศักยภาพพลังงานลม_90.pdf ขนาด: 23.126 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ศักยภาพพลังงานลม_150.pdf ขนาด: 24.061 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

BibA11952แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยความสูง90เมตร.pdf ขนาด: 1.360 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537