ไฟฟ้า แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 27 มีนาคม 2567   31   ธนิดา สุกใส #โรงงงานไฟฟ้า #ขยะ

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537