ผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อกำจัดของเสียเศษอาหาร 22 กรกฏาคม 2565   19   แสนสุข สุวรรณสม ก๊าซชีวภาพ กำจัด ของเสีย เศษอาหาร

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537