ศักยภาพ แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม ปี 2563 02 มีนาคม 2566   10,000   พัชรินทร์ ใจเสงี่ยม แผนที่ ศักยภาพ แสงอาทิตย์

           พพ.  ได้ปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุก 5 ปี ในแผนที่แสดงค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีการกำหนดตำแหน่งละติจูด ลองจิจูด ขอบเขตของประเทศและจังหวัดและระยะทางบนแผนที่  พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์นี้ สามารถแสดงค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในรูปแผนที่รายเดือนและค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ยระยะยาว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุตำแหน่งเพื่อค้นหาปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ด้วยข้อมูลพิกัดตำแหน่งละติจูดและลองจิจูดที่ต้องการทราบ  รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน การนำไปใช้งานด้านต่าง ๆ อยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จาภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย ที่เผยแพร่ในศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (KC)  

หมายเหตุ :  แนวแบ่งเขตการปกครองที่แสดงไว้ในแผนที่เป็นแนวเขตโดยประมาณ แนวพรหมแดนระหว่างประเทศในแผนที่นี้ ไม่ถือกำหนดเป็นทางการ แผนที่นี้จัดทำจากข้อมูลดาวเทียมซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง 2563

โปรแกรมฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์

           โปรแกรมฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์นี้ สามารถแสดงค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในรูปแผนที่รายเดือนและค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ยระยะยาว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุตำแหน่งเพื่อค้นหาปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ด้วยข้อมูลพิกัดตำแหน่งละติจูดและลองจิจูดที่ต้องการทราบ หรือใช้เมาส์ (mouse) ชี้และเลือกไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่ จะได้ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ปรากฏที่หน้าจอเป็นตัวเลขและแสดงตำแหน่งที่ปรากฏบนแผนที่

           โปรแกรมฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์เป็นโปรแกรมแบบติดตั้งสำเร็จบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (stand alone) ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา Visual Basic  ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ซึ่งมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้

                     - มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows:  XP, Vista, Windows 10 หรือ Windows 11
                     - มีหน่วยความจำแรมอย่างน้อย 2 GB
                     - มีพื้นที่ในฮาร์ดไดรฟ์อย่างน้อย 1 GB
           การติดตั้ง ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
                     1)  ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล  
                     2)  ทำการ  run  ไฟล์  “SETUP.EXE”  ภายในแฟ้ม  “โปรแกรมฐานข้อมูล
                     3)  เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลเพื่อติดตั้งส่วนประกอบหลักเช่น .NET framework 
หากคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตโปรแกรมการติดตั้งจะหยุด (สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ โดยได้คัดลอกไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งไว้ในไฟล์ติดตั้งฐานข้อมูลด้วย)  เมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จจะมีไอคอนชื่อ  “Solar Data 65” ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ท็อป


คลิกที่ชื่อเเพื่อดูข้อมูล
   - ฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ในประเทศไทย (ออนไลน์)
              ข้อมูล (Excel) ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่างนี้
   - ภาพแผนที่ ที่มีความละเอียดสูง (A1)  ดาวน์โหลดภาพแผนที่ ไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

solar_radiation_A1_New.pdf ขนาด: 74.426 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 353

คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลความเข้ม.pdf ขนาด: 0.641 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 56

ฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ ระดับตำบลไทย_norstra_2566.xlsx ขนาด: 1.739 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537