ข่าวสาร THAILAND SPACE WEEK 2023 เชื่อมไทยสู่อุตสาหกรรมอวกาศโลก ปลายตุลาคมนี้ 04 ตุลาคม 2566   4   ธนิดา สุกใส #GISTDA #space

GISTDA จับมือพันธมิตร จัดงาน THAILAND SPACE WEEK 2023 เชื่อมไทยสู่อุตสาหกรรมอวกาศโลก ปลายตุลาคมนี้

THAILAND SPACE WEEK 2023 เป็นงานที่มีความหลากหลายในมิติของอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ ในงานนี้เราจะมองเห็นภาพแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีอวกาศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงทิศทางการเติบโตของนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้เราสามารถวางแผนหรือปรับแผนในเชิงรุกได้ง่ายขึ้น หากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

งาน THAILAND SPACE WEEK 2023 จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2019 ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี แต่ต้องเว้นการจัดงานไปประมาณ 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 พอมาปีนี้ เราเลยจัดเต็มอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เชื่อมไทยสู่อุตสาหกรรมอวกาศโลก” หรือ Fostering Global Value Chain

หลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพื้นที่ การประเมินคาดการณ์ การติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนการสื่อสาร การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนเกิดเป็นโครงการและกิจกรรมสำคัญต่างๆ

งาน THAILAND SPACE WEEK 2023 ครั้งนี้ จะทำให้เห็นความเคลื่อนไหวในแวดวงเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าอวกาศสามารถสร้างประโยชน์กับสังคมได้ เพราะยุคนี้เป็นยุคไร้พรมแดน ทุกอย่างจึงเชื่อมโยงถึงกันหมด เราต้องการเห็นคนไทยมีความพร้อมด้านนี้ และมุ่งจะใช้เทคโนโลยีด้านอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทางด้านอวกาศ การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างอาชีพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอวกาศได้อย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ GISTDA เชิญชวนผู้สนใจงานด้านอวกาศมาร่วมงาน THAILAND SPACE WEEK 2023 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ข้อมูลโดย : TODAY | Writer (วันพุธที่ 5 กันยายน 2566)

ที่มา : https://workpointtoday.com/thailand-space-week-2023/

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537