ข่าวสาร ภาพจากดาวเทียมชี้..เชียงใหม่พบพื้นที่เผาไหม้แล้วกว่า 3 หมื่นไร่ 07 มีนาคม 2567   15   ธนิดา สุกใส #GISTDA #อว #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #PM2POINT5 #ไฟป่าหมอกควัน2567 #ไฟป่า #ป่าอนุรักษ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากภาพดาวเทียม Sentinel-2B ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.49 น. แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้บริเวณ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเสียหายแล้วกว่า 30,700 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีฟ้า), วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีเหลือง) และ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีแดง)

ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน


ข้อมูลโดย : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :GISTDA  (19/2/2567)

ภาพจากดาวเทียมชี้..เชียงใหม่พบพื้นที่เผาไหม้แล้วกว่า 3 หมื่นไร่ | GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537