ข่าวสาร GISTDA เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2B บริเวณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ พม่า พบพื้นที่ความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วมากกว่า 348,000 ไร่ 07 มีนาคม 2567   3   ธนิดา สุกใส #GISTDA #พื้นที่เผาไหม้ป่า #PM2.5

จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและ PM2.5 ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2567 ข้อมูลจาก "เช็คฝุ่น" แสดงให้เห็นค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางหายใจในระดับสีแดง  อย่างต่อเนื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2B เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 บริเวณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ พม่า
ฝั่งชายแดนที่ติดกับพื้นที่ประเทศไทย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พบพื้นที่ความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วมากกว่า 348,000 ไร่ และมีจุดความร้อนที่เกิดขึ้นมากกว่า 350 จุด ซึ่งอาจจะเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ค่าคุณภาพอากาศของหลายจังหวัดภาคเหนือเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา


 อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่


ข้อมูลโดย : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :GISTDA  (5/3/2567)

GISTDA เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2B บริเวณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ พม่า พบพื้นที่ความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วมากกว่า 348,000 ไร่ | GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537