ข่าวสาร GISTDA จับมือ JAXA จัดงาน “Business Matching” ต่อยอดแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศร่วมกัน 29 มิถุนายน 2565   18   พัชรินทร์ ใจเสงี่ยม GISTDA JAXA อวกาศ ฺBusiness Matching

GISTDA จับมือ JAXA จัดงาน “Business Matching” ต่อยอดแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศร่วมกัน


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA ร่วมกับ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานสัมมนา “Japan-Thailand Space Business Webinar Matching Event” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี Mr. Kazuya Nashida เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นประธาน โดยการจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นได้เปิดมุมมองเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านอวกาศ เพื่อจุดประกายแนวคิดในการต่อยอดการสร้างธุรกิจร่วมกัน


การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนและเจรจาทางธุรกิจด้านอวกาศระหว่างผู้ประกอบการหรือกลุ่ม Startup ไทยและญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน ปัจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด บริษัทเอกชนเข้ามาขับเคลื่อนในธุรกิจอวกาศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านอวกาศ เพื่อให้เกิดการสร้างธุรกิจอวกาศใหม่ ๆ และการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นจะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านอวกาศและนำไปสู่การลงทุนเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ GISTDA ยังได้นำเสนอ “Thailand Space Business: From Satellite Solution to Satellite Manufacturing” ซึ่งได้กล่าวถึงวิวัฒนาการการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย โดยในปัจจุบัน GISTDA ได้มุ่งพัฒนาธุรกิจต้นน้ำแบบครบวงจรมากขึ้น เพื่อเข้าสู่ Thai Satellite Supply Chain ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้วย


ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์  https://mgronline.com/science/detail/9650000061717

บทความที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=6058&lang=TH


เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537