ข่าวสาร รถอัจฉริยะไร้คนขับ 23 มกราคม 2566   6   พัชรินทร์ ใจเสงี่ยม Gistda SMART CITY รถอัจฉริยะไร้คนขับ เทคโนโลยียานยนต์