พลังงานทดแทน ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์


           พพ.  ได้ปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุก ๆ ปี ในแผนที่แสดงค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีการกำหนดตำแหน่งละติจูด ลองจิจูด ขอบเขตของประเทศและจังหวัดและระยะทางบนแผนที่  พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์นี้ สามารถแสดงค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในรูปแผนที่รายเดือนและค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ยระยะยาว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุตำแหน่งเพื่อค้นหาปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ด้วยข้อมูลพิกัดตำแหน่งละติจูดและลองจิจูดที่ต้องการทราบ ทั้งนี้สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล แบบออนไลน์/ออฟไลน์  และให้บริการดาวน์โหลดแผนที่ที่มีความละเอียดสูงขนาด A1  โดย คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ คู่มือการใช้งาน และข้อมูลโครงการอื่น ๆ

หมายเหตุ :  แนวแบ่งเขตการปกครองที่แสดงไว้ในแผนที่เป็นแนวเขตโดยประมาณ แนวพรหมแดนระหว่างประเทศในแผนที่นี้ ไม่ถือกำหนดเป็นทางการ แผนที่นี้จัดทำจากข้อมูลดาวเทียมซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง 2563

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9

Email : webmaster@dede.go.th

          

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537